Blogtour Home van Lara Reims

13-04-2020
13/04
13/04

Wat doe je als je de kans krijgt opnieuw te beginnen??

In dit derde en laatste deel komt Rémi door puzzelstukjes die op zijn rolpad verschijnen eindelijk meer te weten over zijn verleden, maar wie is de onbekende die hem deze toestuurt  en kan hij hem/haar vertrouwen??

Wat is de inzet van het conflict tussen Thot en Zeger?? Hoe zit het tussen Emma en Rémi??  De toekomst van het Creodroom wordt steeds duidelijker en lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met deze van het magische hoogtechnologische instituut.

Als je na Upgrade en Black Out met veel vragen was blijven zitten, zal je deze zeker beantwoord zien in Home.                                                                                                                  Lara Reims heeft met dit laatste deel een prachtig, onverwacht einde geschreven aan het verhaal van Rémi, Emma en alle andere bewoners van het Creodroom.

Het is een verhaal waar ik volop van genoten heb en werd helemaal meegezogen in de wereld van de technologie maar toch ook Harry Potter-achtige magie. Ik hoop dat een aantal van de technologische snufjes ooit werkelijkheid worden, ik zou zo graag de glenzen eens uittesten.

Sigrid